Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK1673 A1f. Modernin ja postmodernin murros 4 op
Vastuutaho
Kotimainen kirjallisuus
Vastuuhenkilö
Milla Peltonen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy 1960 - 1980-luvun kirjallisuuteen ja osaa hahmottaa sen osana yhteiskunnallista kontekstia.

Sisältö

Opiskelija tutustuu 1960 - 1980-luvun kaunokirjallisuuden lisäksi siitä tehtyyn tutkimuskirjallisuuteen, jota hyödyntää analyyseissaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Itsenäinen työskentely; esseesuorituksesta sovitaan vastuuhenkilön kanssa. Moodle-työskentelystä ja lukupiireistä annetaan tarkempia tietoja lukuvuoden kuluessa. Kirjatentti suoritetaan tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tutkimuskirjallisuus:

Arminen, Keskeltä melua ja ääntä. Timo K. Mukan myöhäistuotanto, kirjallisuuskäsitys ja niiden suhde 1960-luvun yhteiskunnallis-kulttuuriseen keskusteluun (s. 85 - 121); Peltonen, Jälkirealismin ehdoilla. Hannu Salaman Siinä näkijä missä tekijä ja Finlandia-sarja (s. 29 - 57) (https://oa.doria.fi/bitstream/handle/10024/40126/C272.pdf?sequence=1); Carlson, "'Häpeällinen salaisuus'. Christer Kihlmanin Ihminen joka järkkyi ja tunnustuksellinen homoseksuaalisuus" teoksessa Kainulainen & Parente-Čapková (toim.), Häpeä vähän! Kriittisiä tutkimuksia häpeästä (s. 25 - 53); Jytilä, Surrealismin poetiikkaa suomalaisessa kirjallisuudessa. Synteesi 31 (2013): 2 (s. 44 - 54).

Kaunokirjallisuus:

Mukka, Maa on syntinen laulu; Kirstinä, Luonnollinen tanssi; Manner, Poltettu oranssi; Salama, Siinä näkijä missä tekijä; Kihlman, Människan som skalv (Ihminen joka järkkyi);Tiainen, Vallan Casanovat; Kauranen, Sonja O. kävi täällä; Stenberg, Paratiisin vangit; Tikkanen, Århundradets kärlekssaga (Vuosisadan rakkaustarina); Krohn, Tainaron.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A1. SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN TUNTEMUS (Kotimainen kirjallisuus)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma