Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YKIR6024 P1a. Kirjallisuustieteen peruskurssi 2 op
Vastuutaho
Yleinen kirjallisuustiede
Vastuuhenkilö
Luennosta vastaa Aino Mäkikalli, joka ottaa vastaan myös kirjatentin, mikäli opintojakso suoritetaan tenttinä.
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteiden ja tutkimusalueiden tunteminen.

Sisältö

Tutustutaan kirjallisuudentutkimuksen tutkimusalueisiin, peruskäsitteisiin, lajeihin ja keskeisiin tutkimussuuntauksiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t

Opintojakso suositellaan suoritettavaksi luentona, joka järjestetään yhteistyössä kotimaisen kirjallisuuden kanssa. Kurssin yhteydessä opiskelijoille annetaan ohjeistusta yleisen kirjallisuustieteen opiskelu- ja tenttimiskäytännöistä. Kurssiin sisältyy myös kirjastokäynti, jolla perehdytään painettujen ja elektronisten aineistojen käyttöön ja kirjaston palveluihin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Kirjatentti suoritetaan tenttiakvaariossa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jos opintojakso suoritetaan kirjatenttinä, tentitään teos Koskela & Rojola, Lukijan ABC-kirja. Mikäli opiskelija on suorittanut Lukijan ABC-kirjan kotimaisen kirjallisuuden opinnoissa, hän tenttii sen sijasta teoksen Barry, Beginning Theory. An Introduction to Literary and Cultural Theory.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma