Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2179 S3.k. Harjoittelu II 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on kosketuspintoja käytännön työelämään.

Sisältö

Työelämäharjoittelu musiikkitieteen opintoja sivuavalla alalla, esim. jossakin musiikkialan organisaatiossa, yrityksessä, yhteisössä tms. Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

Työharjoittelu sekä sen raportointi.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Raportointiohjeet intrassa: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/musiikkitiede/opiskelu/opiskeluohjeita/Sivut/tyoharjoitteluraportti.aspx

Ennen harjoittelujakson aloittamista on syytä neuvotella vastuuopettajan kanssa korvaavuudesta ja sen raportoinnista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma