Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2146 S3.d. Nykymusiikki, kokeellisuus ja uudet genret II 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yhden tai useamman nykymusiikin tutkimuksen suuntauksen, menetelmän tai erikoisalueen ja osaa soveltaa siihen liittyviä tietojaan ja taitojaan omiin opinnäytteisiinsä. Hän on myös syventänyt tietämystään yhden tai useamman nykymusiikin suuntauksen piirteistä, estetiikasta, kulttuurisista yhteyksistä ja yhteiskunnallisista ulottuvuuksista sekä osaa itsenäisesti pohtia ja arvioida nykymusiikin tutkimuksen haasteita ja merkitystä musiikkitieteessä ja nykymaailmassa.

Sisältö

Nykymusiikin (1960-2000-luvun) tutkimuksen ajankohtaiset keskustelut ja kysymyksenasettelut, menetelmät, tutkimussuuntaukset, erityiskysymykset ja asiakokonaisuudet, erityisesti kokeellisuuden, avantgarden ja genrerajojen ylityksiin liittyvät näkökulmat.

Toteutustavat

Luentokurssi TAI Seminaari TAI Kirjatentti TAI Ohjattu itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
 • suomeksi

Opintojakso voidaan suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan 5 op seuraavista:

Pattie & Albiez, Kraftwerk: Music Non-Stop (2 op); Cox & Warner (toim.), Audio Culture (5 op); Edward, Rocking the Classics: English Progressive Rock and the Counterculture (2 op); Emerson, Living Electronic Music (2 op); Fink; Repeating Ourselves: American Minimal Music as Cultural Practice; (2 op) Gebesmair, Popular Music Within and Beyond the Transnational Music Industry (2 op); Gilbert & Pearson, Discographies: Dance Music, Culture, and the Politics of Sound (2 op); Holmes, Electronic and Experimental Music (3. tai 4. painos; 5 op kokonaan); Kahn, Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts (3 op); Kuljuntausta, On/Off: Eetteriäänistä sähkömusiikkiin (5 op s. 7-335 ja 449-647); Reising (toim.), ’Speak to Me’, The Legacy of Pink Floyd’s The Dark Side of the Moon (3 op); Reynolds, Generation Ecstacy: Into the World of Techno and Rave Culture (3 op).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma