Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2169 S3.h. Musiikin filosofia ja estetiikka II 5–10 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa valitsemiaan musiikin filosofian ja/tai estetiikan lähtökohtia pro gradu -tutkielmassa ja käytännön asiantuntijatehtävissä.

Sisältö

Syventävä perehtyminen valittuihin musiikkifilosofian ja -estetiikan suuntauksiin ontologisine ja epistemologisine lähtökohtineen.

Toteutustavat

Luentokurssi TAI seminaari TAI ohjattu itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
 • suomeksi

Opintojakso voidaan suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentti:

Valitaan sopimuksen mukaan 500 sivua esim. seuraavista:

Bowman, Philosophical Perspectives on Music; Dahlhaus, Musiikin estetiikka; Hamilton, Aesthetics & Music; Kramer, Music as Cultural Practice 1800-1900; Lippman, A History of Western Musical Aesthetics; Kurkela, Mielen maisemat ja musiikki; Musiikki-lehti 4/1998 (Musiikin sanaton kosketus, s. 371–453); Musiikki-lehti 1/2008 (Fenomenologinen musiikintutkimus, s. 1–134); Rowell, Thinking About Music; Scruton, The Aesthetics of Music; Szendy, Listen: The History of Our Ears; Torvinen, Musiikki ahdistuksen taitona; Torvinen & Padilla (toim.), Musiikin filosofia ja estetiikka: kirjoituksia taiteen ja populaarin merkityksistä; Torvinen & Mantere, Musiikki? Johdatus musiikin filosofiaan ja estetiikkaan; Välimäki, ”Psykoanalyyttinen lähestymistapa musiikintutkimuksessa I-II” (Musiikki-lehti 4/2002, s. 5–35 ja Musiikki-lehti 2-3/2003, s. 52–99).

Esseesuoritus: kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma