Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2182 S3.i. Ääniympäristö ja äänitaide II 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on syventynyt näkemys äänellisen kulttuurin tutkimuksen erikoisalueista, menetelmistä ja haasteista ja hän osaa soveltaa yhden tai useamman äänellisen kulttuurin tutkimuksen suuntauksen tai osa-alueen käsitteitä ja menetelmiä omiin opinnäytteisiinsä sekä itsenäisesti arvioida äänellisen kulttuurin tutkimuksen merkitystä musiikkitieteessä sekä kulttuurintutkimuksessa yleensä.

Sisältö

Äänellisen kulttuurin tutkimuksen kysymyksenasettelut, suuntaukset, erikoisalueet, haasteet sekä merkitys musiikkitieteessä ja kulttuurintutkimuksessa.

Toteutustavat

Luentokurssi TAI seminaari TAI kirjatentti TAI ohjattu itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • englanniksi
 • suomeksi

Opintojakso voidaan suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentti:

Valitaan yhteensä 5 op seuraavista:

(i) Ampuja & Kilpiö (toim.), Kuultava menneisyys (3 op); Järviluoma & Wagstaff (toim.), Soundscape Studies and Methods (2 op); Krims, Music and Urban Geography (2 op); Schafer, The Tuning of the World (3 op); Truax, Acoustic Communication (3 op).

(ii) Bull, The Auditory Culture Reader (kokonaan 4 op, valikoiden sopimuksen mukaan 1–3 op); Chion, The Voice in Cinema (2 op); Kahn, Noise, Water, Meat: A History of Sound in the Arts (kokonaan 4 op, valikoiden sopimuksen mukaan 1–3 op); Kuljuntausta, Äänen Extreme (3 op).

(iii) Torvinen, "Johdatus ekomusikologiaan" (Etnomusikologian vuosikirja 24 [2012], s. 8–34) & Ingram, Jukebox in the Garden: Ecocriticism And American Popular Music since 1960 (Torvisen artikkeli ja Ingramin kirja yhteensä 3 op); Pedelty, Ecomusicology (2 op); Välimäki: Muutoksen musiikki (s. 1-34, 157-281 = 1op).

Esseesuoritus: kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma