Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2099 S3.j. Musiikkijournalismi ja muut työelämään valmentavat opinnot II 5–10 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija on syventänyt niitä musiikkitieteilijän ammattikuvaan kuuluvia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia, joita hän tarvitsee käytännön työelämässä yliopiston ulkopuolella.

Sisältö

Yleistajuinen musiikista kirjoittaminen, musiikkikritiikin teoria ja käytäntö, musiikkitoimittajan perustaidot (printtimedia, radio, televisio ja internet), musiikkiteollisuuden ja -kustannustoiminnan periaatteet sekä musiikkitiedottamisen, kulttuurihallinnon ja -politiikan perustiedot.

Toteutustavat

Luentokurssi TAI ohjattu itsenäinen työskentely TAI kirjatentti TAI muu sopimuksen mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • englanniksi
 • suomeksi
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • englanniksi
 • suomeksi
 • ruotsiksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • englanniksi
 • suomeksi
 • ruotsiksi

Suoritusmuodon mukaan; sovitaan vastuuopettajan kanssa. Opintojakso voidaan suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma