Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSI2158 S1.a. Musiikin analyysi ja tulkinta III 5 op
Vastuutaho
Musiikkitiede
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
Edeltävät opinnot
Aineopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee yhden tai useamman kulttuurisen musiikkianalyysin suuntauksen tai erikoisalueen ja kykenee itsenäiseen musiikkianalyyttiseen työhön. Lisäksi hän osaa itsenäisesti pohtia ja arvioida musiikkianalyysin suhdetta muihin musiikkia koskeviin tutkimuksellisiin kysymyksiin ja tarkastelutapoihin sekä taiteiden ja kulttuurin tutkimukseen yleensä.

Sisältö

Kulttuurisen musiikkianalyysin eri suuntaukset, menetelmät, käsitteet ja erityiskysymykset (erityisesti nyky- ja kokeellisen musiikin, populaarimusiikin, länsimaisen klassisen musiikin sekä elokuva-, media- ja audiovisuaalisen musiikin analyysi, (uus)hermeneutiikka, musiikkikritisismi, lähikuuntelu, fenomenologinen, sukupuolistava, psykoanalyyttinen, postkoloniaali ym. musiikkianalyysi).

Toteutustavat

Luentokurssi TAI seminaari TAI ohjattu itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • englanniksi
  • suomeksi

Opintojakso voidaan suorittaa suomeksi tai englanniksi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S1. Menetelmäopinnot II (Musiikkitiede)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma