Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1079 Folkloristiikan genreteoria 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Kaarina Koski

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee folkloristiikan genreteoreettiset suuntaukset ja hahmottaa niiden suhteita lähitieteisiin sekä ymmärtää lajien merkityksen perinneviestinnän tuottamisessa ja tulkinnassa.

Sisältö

Tutustutaan aihealueen keskeisiin ja/tai viimeaikaisiin teoksiin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Kirjallinen tentti tentitään tiedekunnan tiedekuntatenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bakhtin, Mikhail M.: The Problem of Speech Genres. – M. M. Bakhtin, Speech Genres and Other Late Essays. Austin: University of Texas Press, 1986, s. 60–102.

Ben-Amos, Dan: Do We Need Ideal Types (In Folklore)? An Address to Lauri Honko. - NIF Papers No. 2. Turku: NIF 1992. (27 s.)

Bauman, Richard: Genre. – Richard Bauman (ed.), Folklore, Cultural Performances and Popular Entertainments. New York: Oxford University Press, 1992, s. 53–59.

Briggs, Charles & Bauman, Richard: Genre, Intertextuality, and Social Power. – Journal of Linguistic Anthropology 2 (2), 1992, s. 131–172. (Saatavana oppiaineen toimistosta.)

Finnegan, Ruth: Genres and Boundaries. – Ruth Finnegan, Oral Traditions and the Verbal Arts. London. Routledge, 1992, s. 135–157.

Frow, John: Genre. The New Critical Idiom. New York: Routledge, 2006. 171 s.

Hanks, William: Discourse Genres in a Theory of Practice. – American Ethnologist 14 (4), 1987, s. 668–692.

Harris, Trudier: Genre. – Journal of American Folklore 108 (430), 1995: 509–527.

Honko, Lauri: Perinnelajiteoria. – Sananjalka 30 (1988), s. 99–123.

Huuskonen, Marjut: Stuorra-Jovnnan ladut. Tenonsaamelaisten ympäristökertomusten maailmat. Helsinki: SKS, 2004, s. 99–112.

Siikala, Anna-Leena: Variation and Genre as Practice: Strategies for Reproducing Oral History in the Southern Cook Islands. – Lauri Honko (ed.), Thick Corpus, Organic Variation and Textuality in Oral Tradition. Helsinki: SKS, 2000, s. 215–242.

Tarkka, Lotte: Viisaampansa vieressä maannut. Genrejen välinen vuorovaikutus kalevala­mittaisessa runossa. – Anna-Leena Siikala et al. (toim.), Kalevala ja laulettu runo. Helsinki: SKS, 2004, s. 215–269.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma