Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1080 Epiikan tutkimus 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Professori Pekka Hakamies

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kansainvälisen epiikan tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät, näkökulmat ja tulokset ja osaa suhteuttaa yksittäisiä tutkimuksia tähän kokonaisuuteen.

Sisältö

Tutustutaan aihealueen keskeisiin ja/tai viimeaikaisiin teoksiin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
 • suomeksi

Kirjallinen tentti (tentitään tiedekuntatenttipäivänä) tai 15 sivun katsausessee tai tutkielma.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Beissinger, Margaret, Tylus, Jane & Wotford, Susanne (eds.): Epic Traditions in the Contemporary World. The Politics of Community. Berkley: University of California Press, 1999. (296 s.)

Foley, John Miles: The Singer of Tales in Performance. Bloomington: Indiana University Press, 1995, s. 1–98, 208–213.

Honko, Lauri: Multiformit ja pitkän eepoksen arvoitus. – Sananjalka 37 (1995), s. 117–145.

Honko, Lauri: Textualizing the Siri Epic. FF Communications 264. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 1998, s. 7–217.

Tarkka, Lotte: Songs of the Border People. Genre, reflexivity, and performance in Karelian oral poetry. FF Communications 305. Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, s. 19–206.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma