Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK2024 Rituaaliperinne 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Kaarina Koski

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tärkeimmät rituaaliteoreettiset suuntaukset, tuntee Suomen ja lähialueiden tärkeimpiä rituaalisia traditioita ja ymmärtää rituaalisen toiminnan merkitykset.

Sisältö

Rituaaliteoria, itkuvirret; noituus ja taikuus; rituaalien henkilökohtaiset ja sosiaaliset merkitykset sekä poliittinen käyttö.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
 • suomeksi

Kirjallinen tentti (tentitään tiedekuntatenttipäivänä) tai 15 sivun katsausessee tai tutkielma.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bell, Catharine: Ritual. Perspectives and Dimensions. Oxford: Oxford University Press, s. 1–169.

Eilola, Jari: Rajapinnoilla. Sallitun ja kielletyn määritteleminen 1600-luvun jälkipuoliskon noituus- ja taikuustapauksissa. Helsinki: SKS, 2003, s. 50–186, 256–302.

Issakainen, Touko: “Voiko joku ne kaikki ylöslukea?” Kohti taikuuden ja taikuudentutkimuksen tulkintaa. – Elore 9 (1), 2002. http://www.elore.fi/arkisto/1_02/iss102a.html.

Konkka, Unelma: Ikuinen ikävä. Karjalaiset riitti-itkut. Helsinki: SKS, 1985, s. 9–186.

Leete, Art: Ritual, Politics and Mentality. The Nenets and Ob-Ugrians of Siberia. – Anna-Leena Siikala, Barbro Klein & Stein R. Mathisen (eds.), Creating Diversities. Folklore, Religion and the Politics of Heritage. Helsinki: SKS, 2004. s. 125–135.

Stark, Laura: The Magical Self. Body, Society and the Supernatural in early Modern Rural Finland. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica, 2006, s.19–356.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma