Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1093 Kerronnan tutkimus II 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Kaarina Koski

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kertomusten roolin maailman ja tapahtumien tulkinnassa sekä henkilökohtaisten ja yhteisöllisten identiteettien rakentamisessa. Hän tuntee myös kertomusten tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja metodeita.

Sisältö

Perehdytään aihealueen keskeisiin ja/tai viimeaikaisiin teoksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
 • suomeksi

Kirjallinen tentti tai 15 sivun katsausessee tai tutkielma.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan kolme seuraavista:

Cashman, Ray: Storytelling on the Northern Irish Border. Characters and Community. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press 2008. (283 s.)

Cruikshank, Julie: The Social Life of  Stories: Narrative and Knowledge in the Yukon Territory. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 1998. (211 s.)

Gullestad, Marianne: Everyday Life Philosophers. Modernity, Morality and Autobiography in Norway. Oslo: Scandinavian University Press, 1996. (346 s.)

Linde, Charlotte: Life Stories. The Creation of Coherence. New York & Oxford: Oxford University Press, 1993. (256 s.)

Linde, Charlotte: Working the Past. Narrative and Institutional Memory. Oxford: Oxford University Press, 2009. (249 s.)

Marander-Eklund, Lena: Berättelser om barnafödande. Form, innehål och betydelse i kvinnors muntliga skildring av födsel.. Åbo: Åbo Akademis Förlag, 2000. (314 s.)

Siikala, Anna-Leena & Siikala, Jukka: Return to Culture. Oral Tradition and Society in the Southern Cook Islands. FF Communications No. 287. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, 2005. (327 s.).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma