Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1085 Etninen identiteetti ja etnografinen representaatio 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Kaarina Koski

Osaamistavoitteet

Perehtyminen etnografista representaatiota koskevaan folkloristiseen tutkimuskirjallisuuteen, kyky ymmärtää representaation teoreettisia ja käytännöllisiä ongelmia.

Sisältö

Perehdytään aihealueen keskeisiin ja/tai viimeaikaisiin teoksiin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
 • suomeksi

Kirjallinen tentti (tentitään tiedekuntatenttipäivänä) tai 15 sivun katsausessee tai tutkielma.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Anttonen, Marjut: Etnopolitiikkaa Ruijassa. Suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen 1990-luvulla. Helsinki: SKS, 1999, s. 196–257.

Apo, Satu: Suomalaisuuden stigmatisoinnin traditio. – Pertti Alasuutari & Petri Ruuska (toim.), Elävänä Euroopassa. Muuttuva suomalainen identiteetti. Tampere: Vastapaino, 1998, s. 83–129.

Hakamies, Pekka (toim.): Ison karhun jälkeläiset. Perinne ja etninen identiteetti yhteiskunnallisessa murroksessa. Helsinki: SKS, 1998, s. 141–159, 194–216.

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara: Objects of Ethnography. – Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Destination Culture. Tourism. Museums, and Heritage. Berkeley: University of California Press, 1998, s. 17–78.

Klein, Barbro: Cultural Heritage, the Swedish Folklife Sphere, and the Others.  - Cultural Analysis, Vol. 5, 2005. URL:http://ist-socrates.berkeley.edu/~caforum/about.html

Kurki, Tuulikki: Heikki Meriläinen ja keskusteluja kansanperinteestä. Helsinki: SKS, 2002, s.11–50 ja 224–237.

Kuutma, Kristin: Collaborative Representations: Interpreting the Creation of a Sámi Ethnography and a Setu Epic. FFC 289. Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia, 2006. (282 s.)

Siikala, Anna-Leena & al. (eds.): Creating Diversities: Folklore, Religion and the Politics of Heritage.Helsinki: SKS, 2004. s. 17–88.

Survo, Arno: Magian kieli. Neuvosto-Inkeri symbolisena periferiana. Helsinki: SKS, 2001, s. 7–158 ja 225–230.

Tarkka, Lotte: Karjalan kuvaus kansallisena retoriikkana. Ajatuksia karelianismin etnografi­sesta asetelmasta. – Seppo Knuuttila ja Pekka Laaksonen (toim.), Runon ja rajan tiellä. Kalevalaseuran vuosikirja 68. Helsinki: SKS, 1989, s. 243–257.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma