Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK2026 Folklore ja Internet 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Kaarina Koski

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää Internetin roolin folkloren ja omaehtoisen kulttuurin kenttänä sekä tuntee ajankohtaisen Internet-tutkimuksen tärkeimmät aihepiirit ja suuntaukset. Hän tuntee myös Internet-ilmiöiden tutkimusmetodit.

Sisältö

Folklore ja omaehtoinen kulttuuri Internetissä, YouTube, Internet-meemit ja huumori; genrejen sekoittuminen ja syntyminen Internet-ympäristöissä, yhteisöllisyyden ilmauksia verkossa sekä Internet-tutkimuksen metodeita.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
 • suomeksi

Kirjallinen tentti (tentitään tiedekuntatenttipäivänä) tai 15 sivun katsausessee tai tutkielma.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Blank, Trevor J. (ed.) 2012: Folk Culture in the Digital Age: The Emergent Dynamics of Human Interaction. Logan: Utah State University Press. 278 s.

http://site.ebrary.com/lib/uniturku/docDetail.action?docID=10622547

Frank, Russell (ed.), 2011: Newslore. Contemporary Folklore on the Internet. Jackson: University Press of Mississippi. 1–195.

Haverinen, Anna 2011: Bittihautakiviä ja pikselimuistomerkkejä – Kuolema- ja sururituaalien virtualisaatio Internetissä. – Elore 18 (1), 49–69. http://www.elore.fi/arkisto/1_11/art_haverinen.pdf

Hunsinger, Jeremy, Klastrup, Lisbeth & Allen, Matthew (eds.) 2010: International Handbook of Internet Research. Dordrecht: Springer. s. 1–39, 119–133, 187–200, 309–323, 493–505.

Kozinets, Robert: Netnography. Doing ethnographic research online. Los Angeles: SAGE, 2010. (221 s.)

Shifman, Limor: An anatomy of a YouTube meme. New Media Society 2012: 14 (2), 187–203. (16 s.)

Shifman, Limor: Memes in a Digital World: Reconciling with a Conceptual Troublemaker. – Journal of Computer-Mediated Communication 18 (2013) 362–377. (15 s.)

Snickars, Pelle & Vonderau, Patrick (eds.), The YouTube Reader. Stockholm: National Library of Sweden, 2009, s. 70–151.

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma