Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1090 Kulttuuriperintö ja tuotteistaminen 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Kaarina Koski

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kulttuuriperinnön käsitteen ja siihen liittyvän keskeisen tutkimuksen ja osaa tunnistaa ilmiön yhteiskunnassa. Hän tuntee kulttuuriperinnön tuotteistamiseen liittyvän tutkimuksen ja osaa tarkastella analyyttisesti tuotteistamistapauksia.

Sisältö

Perehdytään aihealueen keskeisiin ja/tai viimeaikaisiin teoksiin.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
 • suomeksi

Kirjallinen tentti (tentitään tiedekuntatenttipäivänä) tai 15 sivun katsausessee tai tutkielma;

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät
6. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Finger, J. Michael & Schuler, Philip (eds.): Poor People’s Knowledge. Promoting Intellectual Property in Developing Countries. Washington, D.C.: World Bank, 2003. (263 s.) (Saatavana e-kirjana,http://site.ebrary.com/lib/uniturku/Doc?id=10049682 .)

Giaccardi, Elisa (ed.), Heritage and Social Media. Understanding Heritage in a Participatory Culture. New York: Routledge, 2012. s.1–125.

Honko, Lauri: Copyright and Folklore. – FF Network 21, March 2001, s. 8–10.

Honko, Lauri: Perinneaineistojen tekijänoikeuksista ja käyttösäännöistä. Luonnollisesta tekijänoikeudesta. – Elore 2/2002. URL:http://www.elore.fi/arkisto/2_02/hon202.html

Hovi, Tuomas: Kulttuuriperintö ja Dracula-turismi. – Elore 16 (1). 2009, (16 s.) http://www.elore.fi/arkisto/1_09/art_hovi_1_09.pdf

Shand, Peter: Scenes from the Colonial Catwalk: Cultural Appropriation, Intellectual Property Rights, and Fashion. – Cultural Analysis, Vol., 2002. URL:http://ist-socrates.berkeley.edu/~caforum/volume3/pdf/shandb_w.pdf (42 s.)

Smith, Laurajane: The Uses of Heritage. London and New York: Routledge, 2006. (351 s.)

Ronström, Owe & Palmenfelt, Ulf (eds.): Memories and Visions. Studies in Folk Culture. Vol. IV. Tartu, University of Tartu, 2005, s. 88–125, 151–175.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma