Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK2029 Etnografian suuntauksia 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Pasi Enges

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisiä ajankohtaisen etnografisen tutkimuksen suuntauksia ja kysymyksenasetteluja.

Sisältö

Etnografisen kenttätyön eettiset ja poliittiset kysymykset, refleksiivisyys ja tutkijan paikantuminen, autoetnografia, monipaikkainen etnografia, Internet-etnografia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
 • suomeksi

Kirjallinen tentti, 15 sivun katsausessee tai tutkielma, tai kurssi, jos sellainen järjestetään.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hämeenaho, Pilvi & Koskinen-Koivisto, Eerika (toim.): Moniulotteinen etnografia. Ethnos-toimite 17.
Helsinki: Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry, 2014. (393 s.)

sekä kaksi seuraavista:

Armbuster, Heidi & Lærke, Anna (eds.): Taking Sides. Ethics, Politics and Fieldwork in Anthropology. New York – Oxford: Berghahn Books, 2008. (261 s.)

Boellstorff, Tom & Nardi, Bonnie & Pearce, Celia & Taylor, T. L. Ethnography and Virtual Worlds. A Handbook of Method. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2012. (237 s.)

Coffey, Amanda: The Ethnographic Self : Fieldwork and the Representation of Identity. London : Sage, 1999. (192 s.) [saatavana sähköisenä Turun yliopiston kirjastosta]

Hirvi, Laura & Snellman, Hanna (eds.): Where is the Field? The Experience of Migration Viewed through the Prism of Ethnographic Fieldwork. Studia Fennica Ethnologica 14. Helsinki: Finnish Literature Society, 2012. (219 s.)

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma