Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK9889 S1.2. Graduseminaari 10 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Professori Pekka Hakamies ja yliopisto-opettaja Kaarina Koski
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee itsenäiseen tutkimustyöhön ja projektinhallintaan. Hän osaa esitellä tutkimusprosessiaan ja tuloksiaan kirjallisesti ja suullisesti sekä keskustella rakentavasti tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä.

Sisältö

Oman pro gradu -työn tutkimussuunnitelman sekä kahden luvun kirjallinen valmistaminen ja suullinen esittely seminaari-istunnossa, toisten opiskelijoiden tekstien ja suunnitelmien kommentointi sekä keskusteluun osallistuminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 36 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Vähintään 80%:n läsnäolo seminaari-istunnoissa, oman gradutyön esittely, toisten töiden kommentointi ja keskusteluun osallistuminen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arvostelu perustuu omaan esitykseen ja keskusteluaktiivisuuteen.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma