Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1114 Aineellinen kulttuuri 5 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
Kansatieteessä lehtori Timo J. Virtanen ja tuntiopettaja NN.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy taidollisesti ja tiedollisesti lähestymään kokonaisvaltaisesti sekä kansanomaista aineellista ja esineellistä että taideteollista kulttuuria sekä tarkastelemaan, tallentamaan ja tulkitsemaan niitä kulttuurientutkimuksen kontekstissa ja mm. museotyön kannalta. Erityistä huomiota kiinnitetään tuotantoprosessin, esineen ja käytön suhteeseen sekä esineiden kontekstiin. Kurssin tavoitteena on vuorovuosin toteuttaa materiaalilähtöinen luentokurssi ja toisaalta verkkokurssi. Luentovuosina ohjelmassa on jonkin aineellisen osa-alueen tai materiaalin ja siihen liittyvän prosessien syvempi tuntemus.

Sisältö

Lukuvuonna 2014-2015 kurssi toteutetaan verkkokurssina. Kansatieteen ja museologian näkökulmasta uudelleen rakennettavan kurssin tavoitteena on johdatella laajaan aihepiiriin, Suomen esinekulttuurin historiaan, tarkastelemalla esineitä paikallisista ja tutkimuksellisista näkökulmista. Kurssi rakentuu opintopoluista, joita ovat suomalainen kansankulttuuri, suomalainen muotoilu, pohjoinen, Satakunta ja Turku. Kurssin istunnot on otsikoitu esinekulttuurin tarkasteluun luontuvien ja katsetta rajaavien tilojen avulla: koti, kauppa, verstas, kylä ja kaupunki sekä museo.
Opiskelija tietää suomalaisen kansanomaisen ja taideteollisen esinekulttuurin historialliset, alueelliset, sosiaaliset ja ekologiset taustatekijät. Opiskelija pystyy soveltamaan näitä tietoja esimerkiksi museotyössä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssin taso: perus- ja aineopinnot.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

2014-2015: verkkokurssin suorittaminen.
2015-2016: Seuraavan kerran kurssi järjestetään museologian kanssa yhteistyössä luentokurssina lukuvuonna 2015-2016. Luentokurssilla perehdytään aineellisen kulttuurin osa-alueisiin vuosittain eri teemoista. Teemana on muovi. Luentokurssilla useita suoritustapoja: kirjallisuus, kuva-aineistot, harjoitustyöt, ekskursio

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Luento- tai oppimispäiväkirja tai tentti tai verkkokurssilla ilmoitetut tehtävät.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät
3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oppimateriaalit ilmoitetaan verkkokurssin Moodle-alustalla. Lukuvuonna 2015-2016 luentokurssin kirjallisuus ilmoitetaan lukuvuoden alussa.

Lisätietoja

Kurssi tarjotaan kansatieteen ja museologian kanssa yhteisenä joka toinen vuosi. Kurssi toteutuu jos ilmoittautuneita on vähintään 10. Välivuosina opetuksesta vastaa kansatiede yhdessä verkkokurssin kumppaneiden kanssa. Kurssia tarjotaan hankkeessa mukana oleville laitoksille.
Verkkokurssille ilmoittautuminen:
Historian valtakunnallisen verkko-opetushankkeen www-sivuilla olevan lomakkeen avulla

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma