Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1175 Opintopoluista urapolkuihin 5 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
lehtori Timo J. Virtanen, tohtorikoulutettava Maija Mäki ja tohtorikoulutettava Jussi Lehtonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on esitellä ja analysoida sitä jatkumoa, joka muodostuu erilaisten kansatieteen opintopolkujen ja työelämän urien varaan. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää myös kansatiedettä tukevien opintojen merkityksen yksilöllisen ammatillisen asiantuntijuuden muodostamisessa. Opiskelijat tutustuvat erilaisiin alan verkostoihin ja toimijoihin sekä saavat konkreettisia valmiuksia työelämään. Luentojen ja asiantuntijatapaamisten lisäksi opiskelija osallistuu prosessinomaiseen opinto- ja uraohjaukseen, jossa hän oppii tunnistamaan ja arvioimaan omia osaamisalueitaan suhteessa työelämän muutokseen. Opiskelija oppii myös tunnistamaan tekemiensä valintojen merkityksiä.

Sisältö

Kurssi käynnistyy kahden kerran kokonaisuudella, jossa pohditaan sekä AHOT- näkökulmia, mm. luovien toimialojen käsitteistöä, verkottumista että harjoittelun ja hankkeiden roolia ammatillisen asiantuntijuuden rakentumisessa. Seuraavat kolme kertaa keskittyvät asiantuntijavierailuihin kurssilla ja ryhmän vierailuihin kunakin vuonna valittuihin kulttuurialan instituutioihin. Opinto- ja uraohjaus koostuu näiden ja ennakkotehtävän lisäksi neljästä tapaamiskerrasta, joissa hahmotetaan kansatieteen koulutuksessa rakentuvaa ammatillista identiteettiä ja mahdollisia urapolkuja ryhmätyöskentelyn ja yksilöllisen opinto- ja uraohjauksen avulla (HUPS). Viimeinen tapaaminen on varattu palautteelle ja kehityskeskusteluille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Yhteensä 24t, josta luentoja ja harjoituksia 18t, vierailut 6t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Numerollinen arviointi 1-5. Osasuorituksissa kirjallista palautetta.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ahvenainen & al. 2014. Tulevaisuus – Paljon mahdollista. Tulevaisuusohjauksen ajatuksia ja tekoja. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. Turku. 39s.

Lisätietoja

Asiantuntijoiden vierailut kurssilla. Oppilaiden vierailut kurssin yhteydessä ilmoitettavissa kohteissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma