Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1172 Kansatieteestä eurooppalaiseen etnologiaan. Kansatieteen tutkimushistoriaa 5 op
Vastuutaho
Kansatiede
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja Hanneleena Hieta

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee pääpiirteissään suomalaisen kansatieteen oppihistorian ja sen tärkeimmät vaikuttajat sekä tunnistaa oppiaineessa tapahtuneen paradigman muutoksen ja sen seuraukset.

Sisältö

Luento-osuudessa tutustutaan suomalaiseen kansatieteen historiaan ja kunkin aikakauden keskeisiin kansatieteilijöihin, suomalainen kansatiede asetetaan eurooppalaiseen viitekehykseensä, lisäksi kerrotaan tieteellisen ajattelun muuttumisesta ja etnologian kokemasta paradigmanmuutoksesta. Moodle-tehtävissä syvennetään tieteellisen ajattelun eri aikakausien tuntemusta. Tentti perustuu luentoihin ja oppimateriaaliin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Luennot 12 t, tehtävät Moodlessa ja kirjallisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Korkiakangas Pirjo, Pia Olsson & Helena Ruotsala: Polkuja etnologian menetelmiin, Helsinki 2005, s. 7-42.

Köstlin, Konrad: European ethnology – What does it mean? Deciphering the self-evident. Teoksessa  Jussi Lehtonen & Salla Tenkanen (eds.), Ethnology in the 21th Century, Transnational reflections of past, present and future. Turun yliopisto, 2010. S. 161-173.

Nic Craith, Máiréad & Kockel, Ullrich (eds.): Everyday Culture in Europe. Approaches and Methodologies. Aldershot, Ashgate 2008. Sivut 1-63, 101-163

Ruotsala Helena: Kovan leivän alue vai viinitiet? Kulttuurialueita konstruoivasta kansatieteestä eurooppalaiseksi etnologiaksi. – Teoksessa Maa, seutu, kulmakunta. Näkökulmia aluehistorialliseen tutkimuksen, toim. Maria Lähteenmäki. SKS, 2009. Sivut 170–196.

Räsänen Matti (Ed.): Pioneers: the history of Finnish ethnology. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1992. 213 s. (Luennolla ilmoitettavat sivut.)

Sääskilahti Nina: Kansa ja tiede. Suomalainen kansatiede ja sen kohde 1800-luvulta 1980-luvulle. Jyväskylä 1997. 97 s.

von Scheer, Monique & Thiemeyer, Thomas & Johler, Reinhard & Tschofen, Bernhard (eds.) Out of the Tower. Essays on Culture and Everyday Life. Untersuchungen des Ludwig-Uhland-Instituts der Universität Tübingen, 114. Tübingen 2013. Sivut 9-103.  

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma