Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1504 P2 Euroopan esihistoria 5 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisänen

Osaamistavoitteet

Tavoitteina on saada kokonaiskuva sekä ihmisen että muuttuvan ympäristön historiasta, elinkeinojen ja kulttuurin kehityksestä ja näiden vuorovaikutteisista suhteista Euroopassa vuosituhansien aikana.

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan luennon ja kirjallisuuden avulla eurooppalaisuuden juuriin, esihistoriallisella ajalla muotoutuneisiin maantieteellisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin yhteyksiin sekä seurataan kulttuurista kehitystä ja muutosta nykyajan määrittelemässä Euroopassa. Esimerkkinä naapurimaidemme esihistoriasta tutustutaan kirjan avulla Viron esihistoriaan.

Toteutustavat

Luento "Kulttuurisen muutoksen ja kehityksen perusteet" 20 t ja oheiskirjallisuus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus: Kriiska, A. ja Tvauri, A., Viron esihistoria. SKS:n toimituksia 1105. 2007.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma