Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1503 P4 Suomen historiallinen aika arkeologian näkökulmasta 3 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisänen

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on ymmärrys historiallisen ajan arkeologian luonteesta ja tavoitteista sekä Suomen keskiajan kulttuurikehityksestä.

Sisältö

Opintojakso perehdyttää arkeologian näkökulmasta Suomen historialliseen aikaan, etenkin keskiaikaan. Lisäksi esitellään historiallisen ajan arkeologian erikoisluonnetta ja arkeologian suhdetta historiankirjoitukseen ja muihin lähitieteisiin.

Toteutustavat

Kirjallisuustentti (377 s.)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tentin voi suorittaa lukuvuoden kaikkina laitostenttipäivinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Taavitsainen, J.-P., Historiallisen ajan arkeologia tieteenalana ja antikvaarisena toimintana. Artikkeli julkaisussa: Historiallisen ajan arkeologian menetelmät. (Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 20) 1999: s. 6–14;

Lehtonen, T. & Joutsivuo, T. (toim.), Suomen kulttuurihistoria 1. 2002: s. 76–228; Elämää Hansa-ajan Turussa. Turun maakuntamuseo Näyttelyesite 34: s. 6 –35; Rosendahl, U. Kylä ja sen rakentajat. Artikkeli julkaisussa: Kylä. Keskiaikaa Itämeren rannalla. 2008: s. 90–107; Seppänen, L. (toim.), Kaupunkia pintaa syvemmältä. Arkeologisia näkökulmia Turun historiaan. Archaeologia Medii Aevi Finlandiae IX. 2003: s. 42–48 ja 89–316;

Laakso, V. & Ruohonen, J. Begrafningsplats i skogen – itäsuomalaisia hautapaikkoja nimistössä ja maastossa. Artikkeli julkaisussa: Maasta, kivestä ja hengestä. Earth, Stone and Spirit. Markus Hiekkanen Festschrift. 2009: 116 - 124.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma