Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE0939 P6 Kulttuurimaiseman perusteet 2 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisänen

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on opastaa näkemään arkeologinen kulttuuriperintö alati muuttuvan kulttuurimaiseman osana ja johdattaa tämän perinnön hoidon perusteisiin.

Sisältö

Luettava kirjallisuus ja harjoitustyö esittelevät muinaisjäännökset maiseman vanhimpana, arvotettavana kerrostumana, tarkastelevat muinaisjäännösten vaikutusta maankäyttöön ja merkitystä matkailukohteena sekä antavat välineitä ymmärtää muinaisjäännökset ainutkertaisena ja hoidettavana lähdeaineistona.

Toteutustavat

Luento "Muinaisjäännös kulttuurimaisemassa" 6 t ja tutustuminen Vanhalinnan muinaisjäännöksiin ja kulttuurimaisemaan 3 t sekä omatoiminen tutustuminen määrättyyn Turun alueen muinaisjäännökseen, josta tehdään harjoitustyö. Harjoitustyö tehdään 2-4 opiskelijan ryhmätyönä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Luentotentti arvioidaan numeroilla 1-5 ja harjoitustyö arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttiin luetaan: Tiitinen, T., Liedon Vanhalinna – monipuolinen haaste maisemanhoidolle; Korkeakoski-Väisänen, K., Vanhalinnan Linnavuori – muinaisjäännös maisematilassaan. Teoksessa  Muinaisjäännös ja maisemakohde. Kaksitoista näkökulmaa arkeologisiin ja kasvitieteellisiin tutkimuksiin Liedon Vanhalinnassa ja sen ympäristössä. Korkeakoski-Väisänen, Pukkila, Lehtonen (toim.) 2009: s.144 - 170 sekä Pukkila, J., Euran viikinkiaika – asutuksen ja elinkeinohistorian rautakautista historiaa maisemamallinnoksen materiaaaliksi; Uotila, K., Euran viikinkiaika – kolmiulotteinen maisemamallinnos. Teoksessa Avauksia Ala-Satakunnan esihistoriaan. Kari Uotila (toim.) 2011: s. 111 - 148.

Harjoitustyön tekemiseksi tutustutaan: Mikkonen-Hirvonen, S. ja Tiitinen, T., Polkuja eurooppalaiseen maisemaan. 2003.

Lisätietoja

"Polkuja eurooppalaiseen maisemaan" -kirjan antaman näkemyksen ja mallien pohjalta kirjoitetaan 2 liuskan harjoitustyö luennolla määrätystä, lähialueen muinaisjäännöskohteesta osana ympäröivää maisemaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma