Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0432 S6. Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Professorit ja lehtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy tekemään tutkimustyötä sekä organisoimaan ja hallitsemaan laaja-alaista ja pitkäkestoista työprosessia. Hän osaa rakentaa, rajata ja perustella historiantutkimuksellisia ongelmia sekä hankkia, soveltaa ja tuottaa tietoa. Hän osaa dokumentoida ja perustella väitteensä sekä arvioida kriittisesti ja eettisesti tutkimusteemoja ja -menetelmiä.

Sisältö

Pro gradu -tutkielmassa opiskelija soveltaa tiedollisia, teoreettisia ja metodisia valmiuksiaan käytännön tutkimukseen. Hän laatii 60–90 sivun laajuisen tieteellisen opinnäytteen käyttäen alkuperäisaineistoa ja tutkimuskirjallisuutta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Itsenäinen työskentely. Tehdään S5 maisteritutoriaalin ja -seminaarin yhteydessä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S6. Pro gradu -tutkielma (Yleinen historia)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma