Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0429 S4. Historian työpaja 0–5 op
Vastuutaho
Yleinen historia
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa työelämän kannalta merkityksellisen osaamisensa ja tiedostaa oman vastuunsa asiantuntijuutensa kehittämisessä. Hän osaa soveltaa opinnoissaan hankkimiaan taitoja ja valmiuksia työelämän vaatimuksiin. Hän osaa esittää ja dokumentoida osaamisensa.

Sisältö

Opiskelija voi halutessaan sisällyttää syventävien opintojen kokonaisuuteen historia-alan ammatillista erikoistumista tai kansainvälistymistä tukevia työtehtäviä ja harjoittelua.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
 • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Portfolio
 • suomeksi

työharjoittelu sekä oppimispäiväkirja tai portfolio

Opintosuorituksia on mahdollista saada kirjallisista raporteista, jotka liittyvät mm. opintopiirien vetämiseen, seminaari- tai konferenssiavustajana toimimiseen, työharjoitteluun tai oppiaineen projektitöihin. Suorituksesta sovitaan etukäteen. Ohjeita harjoitteluraportin laatimiseksi verkkosivulla:
https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/historia/historia/opiskelu/opiskeluohjeita/Sivut/harjoittelu.aspx

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
S4. Historian työpaja (Yleinen historia)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma