Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0508 S2. Näkökulmia Suomen historian uusimpaan tutkimukseen 5 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Kirsi Vainio-Korhonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt valitsemiensa Suomen historian alaan kuuluvien tutkimusten näkökulmiin, menetelmiin ja teoreettisiin lähtökohtiin sekä samalla syventänyt omaa osaamistaan itsenäisen tieteellisen tutkielman tekijänä.

Sisältö

Opintojakso sisältää uusinta Suomen historiaa käsittelevää tutkimusta. Valitsemiaan teoksia lukiessaan opiskelijan tulee kiinnittää erityistä huomiota tutkimuksen näkökulmaan, kysymyksenasetteluun, teoreettiseen ja metodiseen kehykseen sekä lähdeaineistoon ja sen
käsittelyyn. Opettajalle voi tehdä myös omia ehdotuksia suoritettavista teoksista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Tenttiin tai esseen pohjaksi valitaan kaksi teosta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttiin tai esseen pohjaksi valitaan kaksi teosta seuraavista:

Eilola, Jari: Rajapinnoilla. Sallitun ja kielletyn määritteleminen 1600-luvun jälkipuoliskon noituus- ja taikuustapauksissa, 2003.

Heikkilä, Tuomas: Pyhän Henrikin legenda, 2005.

Hupaniittu, Outi, Biografiliiketoiminnan valtakausi. Toimijuus ja kilpailu suomalaisella elokuva-alalla 1900-1920-luvuilla. Annales Universitas Turkunesis, C367, 2013. Luettavissa Turun yliopiston julkaisuarkistossa.

Jalava, Marja: Minä ja maailmanhenki. Moderni subjekti kristillis-idealistisessa

kansallisajattelussa ja Rolf Lagerborgin kulttuuriradikalismissa n. 1800–1914, 2005.

Kaartinen Aija: Kansan raittiudeksi ja kotien onneksi. Naisten kieltolakimielipiteet ja toiminta  kieltolain puolesta ja sitä vastaan 1919–1932, 2011.

Keskinen Jarkko, Oma ja yhteinen etu. Kauppiaiden keskinäinen kilpailu ja yhteistyö Porin paikallisyhteisössä 1765-1845. Annales Universitas Turkunesis, C345, 2012. Luettavissa  Turun yliopiston julkaisuarkistossa.

Koskinen, Ulla: Hyvien miesten valtakunta. Arvid Henrikinpoika Tawast ja aatelin

toimintakulttuuri 1500-luvun Suomessa, 2011.

Krekola, Joni: Stalinismin lyhyt kurssi. Suomalaiset Moskovan Lenin-koulussa 1926–1938,

2006. (Saatavana elektronisena julkaisuna http://urn.fi/URN:ISBN:951-746-864-4)

Laamanen, Ville: Suuri levottomuus. Olavi Paavolaisen kulttuurinen katse ja matkat 1936-1939. (2014)

Lahtinen, Anu: Sopeutuvat, neuvottelevat, kapinalliset. Naiset toimijoina Flemingin sukupiirissä 1470–1620, 2007.

Latva-Äijö, Annika: Lotta Svärdin synty. Järjestö, armeija, naiseus 1918–1928, 2004.

Leskelä-Kärki, Maarit: Kirjoittaen maailmassa. Krohnin sisaret ja kirjallinen elämä, 2006.

Miettinen Tiina, Ihanteista irrallaan. Hämeen maaseudun nainen osana perhettä ja asiakirjoja 1600-luvun alusta 1800-luvun alkuun, 2012

Männistö-Funk Tiina: Itse tehty moderni. Gramofoni, polkupyörä ja valokuvaus suomalaisten elämässä 1880-luvulta 1940-luvulle, 2014.

Pihlaja, Päivi Maria: Tiedettä Pohjantähden alla: pohjoisen tutkimus ja Ruotsin tiedeseurojen suhteet Ranskaan 1700-luvulla, 2009.

Rausmaa, Heikki, “Kyllä kulttuurin nimissä voi harrastella aika paljon”, Suomen ja Viron poliittiset suhteet keväästä 1988 diplomaattisuhteiden solmimiseen elokuussa 1981. 2013.

Seppälä, Suvianna: Viljana, nahkoina ja kapakalana. Talonpoikien maksamat kruununverot Suomessa vuosina 1539–1609, 2009.

Suodenjoki, Sami: Kuriton suutari ja kiistämisen rajat. Työväenliikkeen läpimurto hämäläisessä maalaisyhteisössä 1899–1909, 2010.

Teräs, Kari: Arjessa ja liikkeessä. Verkostonäkökulma modernisoituviin työelämän suhteisiin 1880–1920, 2000. [Saatavana myös elektronisena julkaisuna

http://www.lib.helsinki.fi/elektra/teras.html. Edellyttää Elektra-aineiston käyttöoikeutta, toimii yliopiston koneilta]

Tuomaala, Saara: Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi. Suomalaisen

oppivelvollisuuskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921–1939, 2004.

Virtanen, Matti: Fennomanian perilliset. Poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka, 2001.

Lisätietoja

Opintojakso sopii mainiosti suoritettavaksi myös esseenä. Opiskelija ottaa tentittävät teokset mukaansa tenttitilaisuuteen ja käyttää niitä vastatessaan kysymyksiin.
Huom! Tästä on oltava maininta tenttikuoressa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma