Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0492 A2. HUONEENTAULUN MAAILMA - IHMISIÄ SUOMESSA KESKIAJALTA VARHAISMODERNIIN 5 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Kirsi Vainio-Korhonen
Edeltävät opinnot
Historian perusopinnoista vähintään P3.2.

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään Suomen alueen vanhemmasta historiasta ja yhteiskunnasta osana Ruotsin valtakuntaa, Itämeren piiriä ja Eurooppaa.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista ja tenttiin luettavasta kirjallisuudesta, joka valitaan kolmesta vaihtoehdosta. Luennoilla käsitellään Suomen yhteiskuntahistoriaa Itämeren alueen ja laajemminkin eurooppalaisessa kontekstissa keskiajalta 1800-luvun alkupuolelle. Osiossa laajennetaan Suomen historian peruskurssilla saatuja tietoja eri yhteiskuntaryhmien asemasta ja vuorovaikutussuhteista ja pohditaan perheen, sukupuolen, kasvatuksen ja työn merkitystä menneisyyden arjessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely

Luento-opetus 16 h sekä kirjallisuus

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille, tenttiin vaadittavan kirjallisuuden lukeminen sekä kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

1. vuoden kevät, KL 2

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuusvaihtoehdot, joista valitaan yksi kohta tenttiin:

1.   Kari Tarkiainen: Ruotsin Itämaa. Esihistoriasta Kustaa Vaasaan. Suomen ruotsalainen historia 1 (2010)

2.   Mirkka Lappalainen: Jumalan vihan ruoska (2012) JA Peter Englund: Pultava (2010)

3.   Kirsi Vainio-Korhonen: Sophie Creutzin aika. Aateliselämää 1700-luvun Suomessa (2008) JA Sofie Munsterhjelmin aika. Aatelisnaisia ja upseereita 1800-luvun Suomessa (2012)

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
SUOMEN HISTORIAN AINEOPINNOT (Suomen historia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma