Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0116 A5. KANDIDAATTISEMINAARI JA TUTKIELMA 10 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Mika Kallioinen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Historian perusopinnot. Ennen kypsyyskokeeseen osallistumista opiskelijan tulee suorittaa kirjallisen viestinnän opintojakso, josta hänen opintorekisterissään on oltava tuolloin merkintä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii kirjoittamaan hyvää asiaproosaa ja analysoimaan tieteellisesti rajattua ongelmakokonaisuutta. Hän oppii myös hakemaan ja paikantamaan tietoa sekä arvioimaan ja käyttämään sitä kriittisesti ja eettisesti. Seminaarin suoritettuaan opiskelija tuntee monipuolisesti Suomen historian lähestymistapoja, tutkimusotteita ja lähdeaineistoja sekä pystyy itsenäisesti muotoilemaan tutkimusongelmia ja ratkaisemaan niitä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy tieteellisen tutkielman laatimiseen sekä akateemiseen keskusteluun ja opponoimiseen. Kurssi edellyttää aktiivista osallistumista toisten tutkielmien käsittelyyn ja kahteen kirjastokäyntiin.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Sivuaineopiskelijoilla (35 op) suoritus on vapaaehtoinen, ja kandidaattiseminarin suorittaminen korvaa koko opintojakson A4.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Suorituskieli suomi, kolme opetusperiodia kestävä seminaari, jonka yhteydessä tehdään 15-20 sivun mittainen tutkielma eli proseminaarityö sekä opponointi. Proseminaarityön pohjalta muokataan viimeistelty ja puhtaaksikirjoitettu itsenäinen tieteellinen kirjoitelma, kandidaatintutkielma.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Pääaineopiskelijat saavat merkinnän vasta, kun ovat kirjoittaneet kandidaatintutkielman ja suorittaneet hyväksytysti kypsyyskokeen.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Ajoitus: 3. vuosi, pakolliset opinnot (pääaineopiskelijat) tai valinnaiset opinnot (sivuaineopiskelijat).
Edeltävät opinnot: Kandidaattiseminaarin voi suorittaa
samanaikaisesti opintojakson A1.2. Suomen historian aineistot ja vanhat käsialat -kurssin kanssa.

Lisätietoja

Kandidaattiseminaarin vetäjä arvostelee seminaarityöskentelyn ja tutkielman asteikolla 0-5. Pääaineopiskelijat saavat merkinnän vasta, kun ovat kirjoittaneet kandidaatintutkielman ja suorittaneet hyväksytysti kypsyyskokeen. Kandidaattiseminaarin vetäjä ottaa vastaan kypsyyskokeen. Sivuaineopiskelijoille
kandidaatintutkielma arvostellaan ja viedään opintorekisteriin omana kokonaisuutenaan.
Ennen kypsyyskokeeseen osallistumista opiskelijan tulee suorittaa kirjallisen viestinnän opintojakso, josta hänen opintorekisterissään on oltava tuolloin merkintä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
SUOMEN HISTORIAN AINEOPINNOT (Suomen historia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma