Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0389 A4.1. YMPÄRISTÖHISTORIA 5 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Timo Myllyntaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen tutkimukseen ja tulkintaan eri aikakausina ja tutustuu monitieteisten näkökulmien ja tutkimusotteiden käyttöön.

Sisältö

Opiskelijan historiannäkemys laajentuu tarkastelemaan Suomen luonnossa pitkällä ajanjaksolla tapahtunutta muutosta ja sitä, miten suomalaiset ovat ympäristöään muovanneet, käyttäneet ja suojelleet. Lisäksi hän saa mahdollisuuden perehtyä kaupunkiympäristön eri aspekteihin ja historiallisiin näkökulmiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti, essee tai korvaava luento.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Osiota ei voi tenttiä opetusperiodi KL1:ssä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

Kirjallisuus: Tentitään yhdellä kertaa yksi seuraavista kirjapaketeista.

 

1.   Käsitelty ja koettu ympäristö

Ampuja, Outi ja Kilpiö, Kaarina (toim.), Kuultava menneisyys. Suomalaista äänimaiseman historiaa, (2005),  ja Laakkonen, Simo & Timo Vuorisalo (toim.), Sodankäynnin ekologia: nykyaikaisen sodankäynnin ympäristöhistoriaa (2007).

 

2.   Mikrobit ja ihmisyhteisö

Kallioinen, Mika, Rutto & Rukous: Tartuntataudit esiteollisen ajan Suomessa, (2005), 289 s. Vuorinen, Heikki, Tautinen Suomi 1857-1865, (2006),  ja Linnanmäki, Eila, Espanjantauti Suomessa (2005).

 

3.   Ympäristötietoisuuden nousu

Konttinen, Esa & Jukka Peltokoski, Ympäristöprotestin neljäs aalto. Eläinoikeusliike ja uuden polven ympäristöradikalismi 1990-luvulla, (2004) Myllyntaus, Timo & Mikko Saikku, Encountering the Past in Nature. Essays on Environmental History (2001), ja  Timo Myllyntaus (ed.), Thinking through the Environment: Green Approaches to Global History, (2011).

 

4.   Rakennettu ympäristö

Seppänen, Liisa, (toim.), Kaupunkia pintaa syvemmältä. Arkeologisia näkökulmia Turun historiaan,  (2003), ss. 1-160 ja 323-403,  Häyrynen, Maunu, Eeva Raike & Anna Riionheimo, Vihreä perintö:  Satakunnan historialliset puistot ja puutarhat. Satakunnan museo, 2009 ja  Massa, Ilmo & Sanna Ahonen (toim.), Arkielämän ympäristöpolitiikka (2006).

 

 

5.   Ympäristönsuojelu

Telkänranta, Helena (toim.), Laulujoutseneen perintö. Suomalaisen ympäristöliikkeen taival 2008 Laakkonen, Simo, Sari Laurila ja Marjatta Rahikainen (toim.), Harmaat aallot. Ympäristön  suojelun tulo Suomeen 1999 ja Schönach, Paula, Kaupungin savut ja käryt. Helsingin ilmansuojelu 1945-1985 (2008).

 

Lisätietoja

Tentitään yhdellä kertaa 5 op.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma