Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0494 A4.2. PERHE JA SUKUPUOLI 5 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Kirsi Vainio-Korhonen

Osaamistavoitteet

Osio antaa opiskelijalle mahdollisuuden perehtyä perheen, sukupuolen, naisten ja/tai maskuliinisuuden historiaan ja tutkimussuuntaukseen teoreettisena lähestymistapana. Hän osaa tarvittaessa soveltaa tutkimussuunnan käyttämiä näkökulmia opinnäytetöissään.

Sisältö

Osiossa perehdytään suomalaisen perheen ja sukupuolten historiaan keskiajalta moderniin yhteiskuntaan ulottuvalla ajanjaksolla ja tarpeen mukaan myös kansainvälisessä kontekstissa. Naiseutta ja mieheyttä tarkastellaan sosiaalisina ja kulttuurisina ja ajassa muuttuvina ilmiöinä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti, essee tai korvaava kurssi. Kirjallinen tentti on mahdollista suorittaa vain tenttiakvaariossa. Osiota ei voi tenttiä opetusperiodissa SL1.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Osiota ei voi tenttiä opetusperiodissa SL1.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Tentitään yhdellä kertaa yksi seuraavista kirjapaketeista:

 

Perhehistorian klassikoita

1.   Kai Häggman: Perheen vuosisata. Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa (1994)

 Arja-Liisa Räisänen: Onnellisen avioliiton ehdot. Sukupuolijärjestelmän muodostumisprosessi suomalaisessa avioliitto- ja seksuaalivalistusoppaissa 1865-1920 (1995)

Joan Scott: Gender and the politics of history (1999), sivut 15-50

 

Nainen keskiajalta varhaismoderniin

2.   Sari Katajala-Peltomaa ja Raisa Maria Toivo: Noitavaimo ja neitsytäiti. Naisten arki keskiajalta uudelle ajalle (2009)

Maria Ågren ja Amy Louise Ericson (ed.): The Marital Economy in Scandinavia and Britain 1400-1900 (2005)

Anu Lahtinen ja Kirsi Vainio-Korhonen: Valta ja naiset esimodernia koskevassa historiatutkimuksessa. Pohjoismaista keskustelua toimijoista ja rakenteista. Artikkeli teoksessa Vallan teoriat historiantutkimuksessa (2011)

Työn sukupuolihistoriaa

3.   Rahikainen, Marjatta ja Vainio-Korhonen, Kirsi, Työteliäs ja uskollinen. Naiset piikoina ja palvelijoina keskiajalta nykypäivään (2006)

 Anu Suoranta, Halvennettu työ. Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä (2009)

Joan Scott: Gender and the politics of history (1999), sivut 93-163

 

Kahden sukupuolen historiaa

4.   Marko Lamberg, Pirjo Markkola, Ann-Catrin Östman (toim): Näkymätön sukupuoli: Miehuuden pitkä historia (2014)

Marja Jalava, Tiina Kinnunen ja Irma Sulkunen (toim.), Kirjoitettu kansakunta: sukupuoli, uskonto ja kansallinen historia 1900-luvun alkupuolen suomalaisessa tietokirjallisuudessa (2013)

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma