Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0495 A4.3. TALOUS, TEKNIIKKA JA KULUTUS 5 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Timo Myllyntaus

Osaamistavoitteet

Osio antaa käsityksen Suomen talouden ja tekniikan kehitystä esiteolliselta ajalta palveluyhteiskunnan kauteen ulottuvalla ajanjaksolla nostaen esiin merkittävimmät taloudelliset kehitysvaiheet. Toisaalta käsitellään tavallisten suomalaisten sopeutumista modernisaatioon arkipäiväisten kokemusten kautta. Päämääränä on auttaa ymmärtämään talouden, kulutuksen ja teknisten muutosten monimuotoisuutta.

Sisältö

Osio avaa näkökulmia niin tuotannon kuin kulutuksenkin rakenteiden toimintalinjojen kehitykseen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Yhden vaihtoehtoisen paketin suorittaminen
Kirjallinen tentti, essee tai korvaava luento. Osiota ei voi tenttiä opetusperiodi KL1:ssä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Osiota ei voi tenttiä opetusperiodi KL1:ssä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus: Tentitään yhdellä kertaa jokin seuraavista kohdista:

 Teknologia ihmisen rakennelmana

1.   Bijker, Wiebe E., Bicycles, bakelites and bulbs: Toward a theory of sociotechnical change (1995), Timo Myllyntaus (ed.), Technology in Everyday Life, Special Issue of ICON, Journal of the International Committee for the History of Technology, no. 16 (2012)

 Arkipäiväinen kulutus

2.   Ilmakunnas, Johanna Kartanot, kapiot, rykmentit: erään aatelissuvun elämäntapa 1700-luvun Ruotsissa (2011), Minna Sarantola-Weiss, Reilusti ruskeaa. 1970-luvun arkea (2009).

 Muotoilun kurvikas maailma

3.   Korvenmaa, Pekka, Taide & teollisuus: johdatus suomalaisen muotoilun historiaan (2009)  Fallan, Kjetil (ed.),  Scandinavian Design: Alternative Histories (2012).

Liiketoimintaa ja politiikkaa

4.   Karonen , Petri, Patruunat ja poliitikot. Yritysjohtajat taloudellisina ja poliittisina toimijoina Suomessa 1600-1920, (2004) Teräs Kari, Yritys ja yhteiskunta. Heikki Huhtamäen verkosto- ja sidosryhmäsuhteet, (2009).

Yritys historiassa

5.   Michelsen, Karl-Erik, Kone: perhe, yrittäjyys ja yritys teollisuuden vuosisadalla (2013).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma