Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0496 A4.5. AATTEET, SIVISTYS JA IDENTITEETTI 5 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Suvianna Seppälä

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelija on saanut aiempaa syvällisemmän käsityksen erilaisten aatteiden, sivistyksen sekä vähemmistöjen merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle.

Sisältö

Osiossa perehdytään Suomen kansallisen identiteetin, sivistyksen ja tieteen historiaan keskiajalta toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Kirjallinen tentti, essee tai korvaava kurssi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään yhdellä kertaa yksi seuraavista kirjapaketeista laitostenttipäivinä.

 Kirjallisuus:

1. Säädyllinen valistus

Jussi Hanska & Kirsi Vainio-Korhonen (toim.): Huoneentaulun maailma. Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle (2010) JA

Juha Manninen: Valistus ja kansallinen identiteetti. Aatehistoriallinen tutkimus 1700-luvun Pohjolasta (2000).

 2. Unohdettujen yhteiskunta

Panu Pulma (toim.): Suomen Romanien historia. (2012) JA

Kustaa H.J. Vilkuna: Katse menneisyyden ihmiseen. Valta ja aineettomat elinolot 1500–1850 (2010).

 3. Isänmaallisuuden symboliikka

Tuomas Tepora: Sinun puolestas elää ja kuolla. Suomen liput, nationalismi ja veriuhri 1917–1945 (2011) JA

Pauli Kettunen: Globalisaatio ja kansallinen me Kansallisen katseen historiallinen kritiikki (2008)

4. Sivistynyt kansakunta

Kai Häggman: Sanojen Talossa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1890-luvulta talvisotaan (2012) JA Pertti Karkama & Hanne Koivisto (toim.): Älymystön jäljillä. Kirjoituksia suomalaisesta sivistyneistöstä ja älymystöstä (1997).

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma