Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI1237 S1.1 Tutkimusverstas 2 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opintojaksossa syvennytään omakohtaisesti historiantutkimuksen lähtökohtien pohtimiseen, kulttuurihistorialliseen ajatteluun ja tutkimuksen tekemiseen liittyvien teoreettisten, metodo-logisten ja käytännön valmiuksien kehittämiseen. Opintojakson jälkeen opiskelija kykenee tuotta-maan itsenäisesti kulttuurihistorian tieteenalaan liittyvää tietoa.

Sisältö

Johdatus maisteriopintoihin ja jakautuminen tutoriaaliryhmiin; kulttuurihistorian keskeiset käsitteet; kulttuurihistoriallisia lähestymistapoja; tutkimusprosessi, analyysi ja kirjoittaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Seminaaripäivät, ryhmätyöt, itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset

Ideapaperi, harjoitustyö(t) + osallistuminen kontaktiopetukseen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen 1. opintovuoden syksy.

Lisätietoja

Läsnäolo seminaaripäivillä pakollista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma