Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI1239 S2. Teemaryhmät 10 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Ryhmien vetäjät

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy pro gradu -tutkielman aihepiiriin seminaarissa, työryhmässä tai lukupiirissä. Opintojakson jälkeen opiskelija
* osaa suunnitella tutkimuksen
* on laatinut tutkimussuunnitelman
* on työstänyt pro gradu -tutkielmaansa ja tuntee sen lähdeaineiston ja tutkimustilanteen

Sisältö

Sovitaan erikseen teemaryhmässä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely
Seminaari
Lukupiiri

Seminaari, workshop tai lukupiiri

Vaadittavat opintosuoritukset

Tutkimussuunnitelma

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen 1. opintovuosi

Lisätietoja

Teemaryhmät ovat yleensä 5 op:n laajuisia. Opiskelija suorittaa niitä HOPS-ohjaajan kanssa sovitulla tavalla. Tiedot aikatauluista ja vetäjistä löytyvät historia-aineiden opetusohjelmasta ja kurssisivuilta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma