Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI1240 S3. Historia, teoria ja metodologia 10 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Professorit

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija on syventynyt
* kulttuurihistorian teoreettisiin ja metodologisiin kysymyksiin
* oman tutkielmansa kannalta olennaisiin metodologisiin kysymyksiin

Sisältö

Jakson sisältö räätälöidään yhdessä ohjaajien kanssa tukemaan pro gradu -työn tutkimus- ja kirjoitustyötä. Opiskelija osaa sijoittaa tutkimusteemansa tutkimuskenttään ja on syventynyt tutki-muksensa kannalta olennaisiin kulttuurihistorian teoreettisiin ja metodologisiin kysymyksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi

Kirjallinen tentti, essee tai lukupäiväkirja

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen 1. opintovuosi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma