Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI1219 S4. Maisteriseminaari 10 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Professorit
Edeltävät opinnot
Suositellaan osallistumista teemaryhmiin ennen maisteriseminaaria.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija
* on valmis itsenäisen tieteelliseen työhön
* hallitsee tieteellisen kirjoittamisen, argumentaation ja keskustelun.

Sisältö

Maisteriseminaarissa työstetään pro gradu -tutkielman aihetta, näkökulmaa, kysymyksenasettelua, dispositiota ja argumentaatiota. Jokainen opiskelija tuo yleiseen keskusteluun tutkielmansa tutkimussuunnitelman tai johdannon luonnoksen sekä valmiin käsittelyluvun. Oman tutkielman kehittämisen ohella opiskelija osallistuu aktiivisesti seminaarin tieteelliseen keskusteluun.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi

Johdantoluonnos, synopsis, käsittelyluku.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen KL1:stä maisteriopintojen loppuun

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma