Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI1220 S5. Erikoistumisopintoja 5 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Professorit

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy johonkin kulttuurihistorian osa-alueeseen ja syventää kulttuurihistoriallista tietämystään.

Sisältö

sovitaan erikseen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

harjoitteluraportti/essee tai kirjallinen tentti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen 1. tai 2. opintovuosi.

Lisätietoja

Työskentelytapana on ulkomaisissa Suomen instituuteissa tai oppiaineen piirissä kotimaassa toteutettu temaattisesti rajattu kurssi. Erikoistumisopinnot on myös mahdollista tehdä joko osittain tai kokonaan työharjoittelulla. Tällöin työskentelyn tulee kytkeytyä teemaltaan kulttuurihistorian opintoihin ja suunniteltuun urapolkuun. Työharjoittelun raportissa tulee kiinnittää huomiota suoritetun työharjoittelun ja kulttuurihistorian suhteeseen. Korvaavuudesta on aina neuvoteltava etukäteen pro gradu -tutkielmaa ohjaavan professorin kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma