Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0458 A1.1. SUOMEN HISTORIAN LÄHESTYMISTAPOJA 2 op

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa valmiudet ymmärtää Suomen historian asemaa osana muita ihmistieteitä. Opiskelija saa käsityksen Suomen historiankirjoituksen vaiheista sekä sen keskeisistä lähestymistavoista ja yhteyksistä lähitieteisiin. Hän oppii myös jäsentämään Suomen historian tutkimusta pitkästä ajallisesta näkökulmasta. Kurssin tavoitteena on opettaa myös käytännön työelämätaitoja, erityisesti ryhmätyöskentely- sekä projektinhallintataitoja.

Sisältö

Opiskelija perehtyy Suomen historiaan tieteenä sekä Suomen historian tutkimussuuntauksiin ja niiden yhteyksiin muihin tieteenaloihin. Jakson aikana perehdytään erityisesti kansallisen historiantutkimuksen asemaan kansainvälistyvässä maailmassa. Huomion kohteena on Suomen historian kehitys kansakunnan yhteisestä valtiokeskeisestä historiasta kohti pienempiä kertomuksia, lähemmäs pienyhteisöjä ja "tavallista" ihmistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Opintojakso koostuu luennoista, 12 h, sen yhteydessä tehtävästä ryhmätyöstä ja kotitentistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille, kurssilla tehtävään ryhmätyöhön sekä kotitentin suorittaminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Opetus järjestetään keväällä 2015, KL 1-periodissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A1 METODIOPINNOT (Suomen historia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma