Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0490 A1.2. SUOMEN HISTORIAN AINEISTOT JA VANHAT KÄSIALAT 5 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Kirsi Vainio-Korhonen ja Suvianna Seppälä
Edeltävät opinnot
Historian perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa kurssilla perusvalmiudet erilaisten Suomen historian tutkimuksessa käytettyjen lähdeaineistojen käyttöön ja analyysiin. Opiskelija saavuttaa valmiuden lukea Itämeren piirissä ja saksalaisella kielialueella 1800-luvulle asti käytössä olleella ns. saksalaisella kirjaimistolla laadittuja asiakirjoja mm. kirjeitä, tiliaineistoa, oikeuspöytäkirjoja ja henkikirjoja sekä tuntee kirkonarkistojen keskeiset väestöhistorialliset lähteet. Lisäksi opiskelija saa perustiedot arkistotieteestä ja keskeisten suomalaisten arkistojen toiminnasta. Käytännön tasolla opiskelija saa henkilökohtaisen opastuksen siinä, miten tutkija toimii arkistossa ja sähköisessä ympäristössä.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista, tutustumiskäynneistä ja harjoituksista. Luennoilla käsitellään arkistotieteen perusteita ja keskeisiä Suomen historian tutkimuksessa käytettyjä lähdeaineistoja, viranomaisarkistoja, yksityisarkistoja, sanomalehtiä ja muistitietoaineistoa.Turun maakunta-arkistossa ja Turun kaupunginarkistossa tutustutaan arkistoaineistoihin, arkistotekniikkaan ja aineistojen tulkintaan. Kurssi sisältää lisäksi katsauksen eri aikoina käytettyjen kirjoitustapojen kehitykseen ja ohjattua harjoittelua 1500-1800-lukujen asiakirjojen tulkintaan. Kurssilla tehdään harjoitustehtäviä verkkoympäristössä sekä harjoitellaan tietokoneluokassa sähköisten aineistojen hakua ja erilaisten aineistotietokantojen käyttöä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Luento-opetus ja harjoitukset 24 h, verkkotehtävät, tutustumiskäynnit arkistoihin

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille, harjoituksiin, harjoitustehtävien tekeminen sekä kirjallinen tentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

1. vuoden kevät (KL 1-2) Kurssi kestää kaksi periodia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A1 METODIOPINNOT (Suomen historia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma