Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0381 A1.3. TIEDON HAKU JA HALLINTA 3 op
Vastuutaho
Suomen historia
Vastuuhenkilö
Tapio Onnela
Edeltävät opinnot
Historian perusopinnot

Osaamistavoitteet

Osion suoritettuaan opiskelijalla on muodostunut käsitys erilaisten tietolähteiden erityisluonteesta ja ongelmista. Opiskelija osaa itsenäisesti ja kriittisesti sekä hakea tietoa erilaisista tietolähteistä että myös jäsentää ja käyttää sitä. Hän osaa myös käyttää historiantutkimuksen kannalta olennaisia teknisiä tiedon haku- ja hallintamenetelmiä sekä hyödyntää opinnoissaan erilaisia verkkopohjaisia oppimis- ja viestintäympäristöjä.

Sisältö

Osio tutustuttaa opiskelijan erilaisiin tiedon lähteisiin kuten tietoverkkoihin ja
kirjastoihin. Kurssilla haetaan tietoa omaehtoisesti sekä harjoitellaan tiedon hallintaa ja
analysointia. Kurssilla tarkastellaan mm. tiedeyhteisön sähköisiä kommunikointitapoja,
sähköisten lähteiden problematiikkaa sekä digitalisoitumista historiantutkimuksen kannalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

suorituskieli suomi; verkkokurssi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

2. vuosi, pakolliset opinnot. Kurssi kannattaa suorittaa ehdottomasti ennen kandidaattiseminaaria.

Lisätietoja

Jos kurssi on jo suoritettu kulttuurihistorian tai yleisen historian aineopintoihin, tehdään korvaava kirjatentti suorittamalla joko Hist.P5.3. Hist. P5.4. tai jos nämä on jo tehty niin Hist. P5.7.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A1 METODIOPINNOT (Suomen historia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma