Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0491 A1.4. METODISEMINAARI 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään metodien merkitystä Suomen historian tutkimuksessa ja kehittämään omaa ilmaisutaitoaan. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa arvioida metodien valintaan ja soveltamiseen liittyviä ongelmia sekä saa valmiudet itsenäisen tiedon tuottamiseen ja esseen kirjoittamiseen.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista sekä historian metodeja käsittelevästä esseestä. Luennoilla käsitellään esseen kirjoittamisen perusteita sekä metodien ja teorioiden hyödyntämistä osana tutkimusprosessia. Kukin opiskelija laatii 6–8 sivun mittaisen esseen jostakin Suomen historiassa käytetystä tutkimusmenetelmästä ja sen soveltamisesta tutkimuskirjallisuudessa. Lisäksi opiskelija kommentoi kahta esseetä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 14 t 0 t

Luennot 10 h, luentotehtävät, pienryhmäopetus 14 h

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, esseen kirjoittaminen ja kommentointi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
A1 METODIOPINNOT (Suomen historia)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma