Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUHI0259 A2 Risteävät maailmat 5 op
Vastuutaho
Kulttuurihistoria
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Kurssi perehdyttää kulttuurisen kohtaamisen ja vaihdon luonteeseen. Opiskelija hahmottaa laajoja kokonaisuuksia ja niiden välisiä suhteita. Tavoitteena on ymmärtää, miten kulttuurit syntyvät ja kehittyvät vuorovaikutuksessa keskenään.

Sisältö

Historia kertoo kulttuurien moninaisuudesta, erityispiirteistä, kehityksestä ja suhteista. Kulttuurit tulkitsevat itseään ja toisiaan ja yrittävät suhtautua toistensa menneeseen tai nykyiseen olemassaoloon. Kulttuurien väliset suhteet ilmenevät eri muodoissa, rauhanomaisesta vuorovaikutuksesta ja kulttuurilainoista konflikteihin. Opintojakso syventyy myös kulttuuriseen muistiin käsitellessään yhteisöjen tapoja muistaa menneisyyttään. Lisäksi pohditaan kulttuurihistoriallisen tutkimuksen kannalta niitä teoreettisia malleja ja käsitteitä, joilla on yritetty tavoittaa ja selittää kulttuurien rakenteita, eroja ja historiallisuutta. Kurssi johdattaa käsitteiden "länsimainen kulttuuri" ja "kulttuurirelativismi" sisältöön ja ongelmiin.

Toteutustavat

Luentokurssi ja/tai tenttikirjallisuus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät
2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
KULTTUURIHISTORIAN AINEOPINNOT (Kulttuurihistoria)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma