Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HIST0010 P1. Johdatus historian opintoihin ja opiskelutaitoihin 1 op
Vastuutaho
Historia
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee historia-aineiden ja HuK-tutkinnon rakenteet ja osaa suunnitella ja aikatauluttaa pää- ja sivuaineopintonsa sekä pakolliset kieli- ja viestintäopinnot. Lisäksi hän hallitsee keskeiset opiskelu-käytänteet, kuten NettiOpsun käytön ja e-Hopsin laatimisen, ja sitoutuu ajatukseen opiskelusta opiskelijan työnä sekä kantaa vastuuta oppimisestaan ja osallistumisestaan.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan historia-aineiden ja HuK-tutkinnon rakenteisiin, erilaisiin sivuainevaihtoehtoihin sekä perehdytään historianopintojen opiskelu- ja ohjauskäytänteisiin sekä tärkeimpiin tietokantoihin. Opintojakso alkaa yhteisluennolla, minkä jälkeen opiskelijat osallistuvat opettajatutoriensa vetämiin ryhmä- ja henkilökohtaisiin tapaamisiin. Opintojakson kuluessa opiskelijat tekevät kandidaattitutkintoon saakka ulottuvan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmäopetus

Luento-opetus (2 h), pienryhmäopetus sekä henkilökohtaiset tapaamiset syksyllä ja keväällä (4-6 h).

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Arviointi HHOPS:n tekemisen jälkeen.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Lisätietoja

Sivuaineopiskelijoiden tulee ilmoittautua oppiaineen toimistoon (his-toimisto@lists.utu.fi) 5.9.2014 mennessä (vuonna 2015 4.9. mennessä). Sivuaineopiskelijat osallistuvat kurssin aloittavalle yhteisluennolle pääaineopiskelijoiden tapaan. HOPSin sijaan he tekevät 2-3 liuskan suunnitelman historian opinnoistaan ja palauttavat sen historia-aineiden toimistoon syyskuun loppuun mennessä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
KULTTUURIHISTORIAN PERUSOPINNOT (Kulttuurihistoria)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
HISTORIAN PERUSOPINNOT (Suomen historia)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma