Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HIST0011 P2. Historian mieli 2 op
Vastuutaho
Historia
Vastuuhenkilö
Yleisen historian yliopistonlehtori

Osaamistavoitteet

Kurssi johdattaa opiskelijan historiantutkimukseen. Opiskelija tutustuu sekä yleisellä että henkilökohtaisella tasolla opiskelemaansa tieteenalaan ja sen merkitykseen. Hän ymmärtää historiantutkimuksen traditiota ja sidonnaisuutta aikaansa sekä osaa pohtia sen asemaa tieteenä. Opiskelija tuntee kysymykset historiallisen tiedon luonteesta ja historian asemasta yhteiskunnassa. Hän oppii sijoittamaan itsensä osaksi historiaa ja sen nykyhetken vaikutuksia. Samalla opiskelija tutustuu opiskelukaupunkinsa ajallisiin kerrostumiin ja hahmottaa ne osana laajempaa historiallista kontekstia.

Sisältö

Kurssi koostuu luennoista, Turku-ekskursiosta, pienryhmätyöskentelystä sekä oppimispäiväkirjaharjoituksesta. Luennot esittelevät historiantutkimuksen periaatteita, sen suhdetta lähitieteisiin ja sen asemaa menneisyyden esittämistapojen joukossa. Opiskelija perehtyy teemoihin myös itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 2 t 0 t

Luennot 8 tuntia, ekskursio 3h, pienryhmätapaaminen 2h, oppimispäiväkirja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille ja pienryhmään pakollista. Oppimispäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Lisätietoja

Jos kurssi on suoritettu kulttuurihistorian perusopinnoissa, tehdään korvaava kirjatentti. Tenttiin liittyen ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
KULTTUURIHISTORIAN PERUSOPINNOT (Kulttuurihistoria)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
HISTORIAN PERUSOPINNOT (Suomen historia)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma