Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1123 Teemaseminaari 9 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Sirkku Pihlman
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X
2015–2016 X X X

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy käytännön harjoitusten, tutkimuksen ja kirjallisuuden kautta johonkin aineellisen kulttuuriperinnön tai kulttuuriperintökommunikaation osa-alueeseen tai prosessiin ja oppii samalla ryhmätyöskentelyn taitoja.

Sisältö

Kurssi kytketään ainakin osittain aihepiireihin, joihin on tutustuttu edeltävällä Näyttelyt ja pedagoginen toiminta -kurssilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari
Harjoitukset

Noin kerran viikossa kokoontuva seminaari, ekskursiot, oman seminaarityön erityistehtävät.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, kirjallisuuden esittely, työskentely oman tehtäväaiheen parissa, yksilö- tai ryhmätyön toteutus ja raportointi sovittavin keinoin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kunkin yksilö- tai ryhmätyön edellyttämät materiaalit.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma