Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSE1125 Museoharjoittelu II 4 op
Vastuutaho
Museologia
Vastuuhenkilö
Sirkku Pihlman. Ohjausvastuu harjoittelumuseossa.

Osaamistavoitteet

Aineopintojen harjoittelun jälkeen opiskelijalle on hahmottunut kokonaiskuva museon toiminnasta ja museotyön erilaisista osa-alueista. Harjoittelu antaa käsityksen museosta yhteiskunnan osana, hallinnollisena kokonaisuutena sekä aineellisen kulttuuriperinnön tallentajana, vaalijana, tutkijana ja esittäjänä

Sisältö

Verraten itsenäinen työskentely museon eri tehtävien parissa 2 kk:n ajan siten, että ohjausta on tarvittaessa saatavilla. Harjoittelu poikkeaa tehtäviltään perusopintojen harjoittelusta ja täydentää sitä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

Harjoittelu noin 2 kk:n ajan, harjoitteluraportti, palautekeskustelu

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Aineopintojen harjoittelun voi suorittaa perusopintojen harjoittelun välittömänä jatkeena (jos pääsee 3 kk:n palkalliseen, tuettuun harjoitteluun) tai erillisenä harjoittelujaksona.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma