Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1096 S2. Folkloristiikan oppihistoria 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja Kaarina Koski

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee pääpiirteissään suomalaisen ja kansainvälisen folkloristiikan oppihistorian, sen poliittiset ja ideologiset kytkökset sekä tärkeimmät teoreettisten ja metodologisten näkökulmien muutokset.

Sisältö

Tutustutaan folkloristiikan oppihistoriaa ja alan keskeisiä trendejä ja käänteitä valottaviin teoksiin sekä yhteen folkloristisen tutkimuksen klassikkoon.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

15 sivun katsausessee tai kirjallinen tentti, joka tentitään tiedekunnan tiedekuntatenttipäivänä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Bendix, Regina: In Search of Authenticity. The Formation of Folklore Studies. Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1997, s. 3–23, 95–218.

Honko, Lauri: A Hundred Years of Finnish Folklore Research: A Reappraisal. – Folklore Vol.90 No. 2, s. 141–152.

Lehtipuro, Outi: Unohdettu klassikko? – Inkerin haltijauskon tutkimus ja suomalaisen folkloristiikan käänne. – Sananjalka 50 (2008), s. 192–229.

Knuuttila, Seppo: Entinen aika, nykyinen mieli. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. s. 444–469.

Wilson, William A.: Kalevala ja kansallisuusaate. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 1985. (204 s.)

Zumwalt, Rosemary Lévy: American Folklore Scholarship. A Dialogue of Dissent. Bloomington: Indiana University Press, 1988, s. 1–21, 99–144.

Sekä yksi seuraavista klassikoista:

Abrahams, Roger D.: Deep Down in the Jungle: Negro American Folklore from the Streets of Philadelphia. [myöhemmissä painoksissa “Black American”] Hatboro: Folklore Associates,1964. (287 s.)

Bausinger, Hermann: Folk culture in a world of technology. Bloomingon: Indiana University Press, 1990 [1961]. (187 s.)

Charles Briggs: Competence in Performance: The Creativity of Tradition in Mexicano Verbal Art. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1988. (427 s.)

Dégh, Linda: Folktales and Society: Storytelling in a Hungarian Peasant Community. Bloomington: Indiana University Press, 1969. (430 s.)

Haavio, Martti: Suomalaiset kodinhaltiat. Porvoo: WSOY, 1942. (589 s.)

Pentikäinen, Juha: Marina Takalon uskonto. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1971. (388 s.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma