Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK0987 S4. Folkloristiikan praktikum 5 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Folkloristiikan tutkijatohtori

Osaamistavoitteet

Opiskelija hankkii koulutusta vastaavaa työkokemusta ja soveltaa opittuja taitoja työelämässä. Hän tunnistaa oman osaamisensa ja kykenee arvioimaan sitä.

Sisältö

Työskentely kulttuurialan työtehtävissä tai aktiivinen osallistuminen oppiaineen toimintaan; työskentely voi olla palkallista tai palkatonta työtä tai harjoittelua. Praktikumin voi suorittaa myös ulkomailla.
Harjoittelun kestosta, sisällöstä ja suoritustavoista on sovittava opintojakson vastuuhenkilön kanssa etukäteen. Opiskelijan on haettava itsenäisesti ja aktiivisesti harjoittelupaikkaa. Harjoittelu on pääsääntöisesti 2 kk:n mittainen. Harjoittelusta tehdään raportti opintojakson vastuuhenkilölle.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi

Opiskelija kirjoittaa praktikumsuunnitelman maisterivaiheen HOPSiin syventävien opintojen alussa. HOPSia tehdessään opiskelija käy keskustelemassa suunnitelmastaan praktikumista vastaavan folkloristiikan tutkijatohtorin kanssa. Jos harjoittelu on tehty ennen syventävien aloittamista, tähän ei ole tarvetta.

Työskentely kulttuurialan työtehtävissä tai osallistumalla oppiaineen toimintaan, esimerkiksi toimimalla oppiaineen opiskelijajäsenenä, seminaariavustajana tai muissa vastaavissa tehtävissä. Suoritustavasta sovitaan tutkijatohtorin kanssa. Praktikumista laaditaan raportti (max 5 s.), jossa opiskelija reflektoi oppimaansa suhteessa (aiemmin laatimaansa) urasuunnitelmaansa ja HOPSiinsa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät
4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma