Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1020 Pro gradu -tutkielma 40 op
Vastuutaho
Folkloristiikka
Vastuuhenkilö
Professori Pekka Hakamies

Osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee itsenäiseen tiedonhakuun, tiedon erittelyyn ja arviointiin sekä uuden, perustellusti esitetyn tiedon tuottamiseen tutkimuksen muodossa. Opiskelija kykenee oman projektin hallintaan ja toteuttamiseen ohjatusti.

Sisältö

60-90 sivun oma tutkielma.

Toteutustavat

Ohjattu itsenäinen työskentely; suosituksena valmiin pro gradun julkaiseminen myös sähköisesti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Approbatur-laudatur.
Arvosteluun vaikuttavat tutkimuksen tavoitteiden ja ongelmanasettelun tarkoituksenmukaisuus, aiheen tuntemus ja sen paikantaminen oppialaan, tutkimusaineiston tarkoituksenmukaisuus tavoitteiden kannalta, keskeisten käsitteiden, teorioiden ja menetelmien soveltaminen, tavoitteiden toteutuminen ja päätelmien pitävyys, rakenteen selkeys ja johdonmukaisuus sekä kieliasu ja tieteellinen esitystapa. Arvosteluasteikko: Approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur, laudatur (ks. arvosanakohtaiset arviointiperusteet tiedekunnan opinto-oppaasta); kahden tarkastajan kirjallinen lausunto.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma