Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1301 A2 Arkeologian tutkimusteemat 5 op
Vastuutaho
Arkeologia
Vastuuhenkilö
Lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisänen

Osaamistavoitteet

Tavoitteina on omakohtainen tutustuminen arkeologian tutkimusteemoihin ja tutkimustraditioon sekä tiedonhankintaan.

Sisältö

Suomalaista arkeologista tutkimusta ajankohtaisten, analysoitavien artikkelien tai uutuuskirjojen esittelyn sekä valinnaisesta tutkimusteemaa käsittelevästä aiheesta / tutkijasta / nettijulkaisuista kirjoitettavan harjoitustyön pohjalta pidettävä keskusteleva seminaari.

Toteutustavat

Osallistuminen seminaari-istuntoihin (28 t)
Osallistuminen kirjaston järjestämään tiedonhankintaopetukseen aineopintojen vaiheessa oleville (2+2 t) ja harjoitustyö valinnaisesta aiheesta.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Mahdollisuuksien mukaan osa opetuksesta korvataan osallistumisella arkeologian seminaariin, johon osallistuminen on myös pakollista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
MDP in European Heritage, Digital Media and Infor.
Opintokokonaisuudet
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.
Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriopinnot
Master's Degree Pathway in Popular Culture Studies
Asklepios-ohjelma